В корзине
товаров: 0

Філософія: Навчальний посібник

Нет в наличии

102,00 $
Нашли книгу в другом интернет-магазине дешевле? Мы оплатим разницу!
На следующую покупку в нашем магазине вы получите:

скидку 5,10 грн

(5% от текущей покупки)

Філософія: Навчальний посібник

Кликните по изображению для просмотра в полном размере

Уменьшить
Увеличить

Больше изображений

 • Дополнительная информация
  • Артикул
  • 34609
  • EAN-13
  • 9789667131999
  • ISBN
  • 978-966-7131-99-9
  • Номер издания
  • 8-е вид.
  • Издатель
  • Знання
  • Год издания
  • 2011
  • Количество страниц
  • 455

  ЗМІСТ

   

   

   

  Передмова

   

   

   

  ЧАСТИНА ПЕРША. Філософія буття і пізнання

   

   

   

  РОЗДІЛ І. Вступ до філософії і основні етани П історичного розвитку

   

   

   

  Тема 1. Філософія, її людські виміри і смисл

   

             Світогляд як духовно-практичний феномен

   

             Філософія, її предмет та функції

   

             Цінність філософії для особи і суспільства

   

  Тема 2. Історичний розвиток світової філософії

   

             Філософія Стародавньої Індії

   

             Філософія Стародавнього Китаю

   

             Філософія стародавніх Греції і Риму

   

             Середньовічна філософія

   

             Філософія Відродження

   

             Філософія нового часу

   

             Проблема субстанції в філософії XVII ст

   

             Німецька класична філософія

   

             Марксистська філософія

   

  Тема 3. Сучасна світова філософія

   

             Некласична філософія кінця ХІХ-почагку XX ст

   

             Психоаналіз і неофрейдизм

   

             Екзистенціальна філосфія та її різновиди

   

             Еволюція релігійної філософії XX ст

   

             Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

   

  Теча 4. Філософська думка в України

   

             Філософія давніх слов'ян

   

             Філософія періоду Відродження

   

             Філософія в Києво-Могилянській академії

   

             Філософія Г.Сковороли

   

             Філософські ідеї Т.Г.Шевчсенка

   

             Філософія України другої полонини XIX — поч. XX ст

   

   

   

  РОЗДІЛ II. Отологія

   

   

   

  Тема 5. Філософський зміст проблеми буття

   

             Світ як єдність об'єктивної дійсності і людських сутнісних сил

   

             Філософський зміст категорії буття

   

             Єдність матерії, руху, простору, часу

   

  Тема 6. Свідомість

   

             Виникнення і природа свідомості

   

             Генезис свідомості

   

             З історії становлення психічного відображення

   

             Визначальна роль соціальності у виникненні сідмості

   

             Структура свідомості, її осноши рівні

   

  Тема 7. Діалектика та її альтернативи

   

             Поняття закону

   

             Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

   

             Закон єдності та боротьби протилежностей

   

             Закон заперечення заперечення

   

             Принципи діалектики

   

             Категорії діалектики

   

             Альтернативи діалектки

   

   

   

  РОЗДІЛ ІІІ. Гносеологія

   

   

   

  Тема 8. Сутність та структура пізнавального процесу

   

             Проблема пізнання у філософії

   

             Єдність чуттєвого та раціонального, логіки та інтуїції у пізнанні

   

  Тема 9. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

   

             Поняття практика

   

             Форми і рівні практичної діяльності

   

             Гуманістичний зміст практики

   

             Функції практики

   

  Тема 10. Творчість як конструктивний припини пізнання

   

             Філософська концепція творчості

   

             Синтезуюча природа творчості

   

             Форми творчого синтезу

   

  Тема 11. Логіка та методологія наукового пізнання

   

             Специфіка, рівні, форми і методи наукового пізнання

   

             Методологія наукового пізнання

   

   

   

  ЧАСТИНА ДРУГА. Соціальна філософія

   

   

   

  РОЗДІЛ IV. Суспільство: сутність і специфіка пізнання

   

   

   

  Тема 12. Філософський аналіз суспільства

   

             Поняття соціального в філософи. Соціум як історичний процес

   

             Суспільство як система і життєдіяльність людини

   

             Діяльність як спосіб існування соціального

   

  Тема 13. Суспільство і природа

   

             Найважливіші характеристики складових географічної оболонки

   

             Антропосфера, соціосфера, біотехносфера

   

             Географічне середовище

   

             Екологія та екологічні проблеми в Україні

   

             Народонаселення - передумова та суб'єкт історичного пронесу

   

             Якісний стан населення

   

             Сім'я. Функції сім'ї

   

             Історичні типи відтворення населення. Закон Мальтуса

   

  Тема 14. Парадигми осягнення історії

   

             Філософія історії: предмет і напрямки

   

             Єдність і багатоманісність історії

   

             Суспільно-економічна формація

   

             Цивілізація: історія поняття

   

             Історичний процес як множина циілізацій

   

             Монадологічне розуміння цивілізацій

   

  Тема 15. Рушійні сили та суб'єкти суспільного розвитку

   

             Поняття "рушійні сили розвитку суспільства"

   

             Суб'єкти суспільного розвитку

   

             Соціально-етнічні спільності людей та тенденції їхнього розвитку

   

             Діалектика розвитку процесів етносуспільного буття

   

             Етносоціальна культура як чинник гармонізації національних і міжнаціональних

   

             відносин

   

  Тема 16. Особистість у вимірах філософського аналізу

   

             Людина, індивід, особистість

   

             Потреби

   

             Інтереси

   

             Соціальна норма

   

             Життєва позиція особистості

   

             Діяльність

   

             Виховання особистості

   

  Тема 17. Матеріальні основи розвитку суспільства

   

             Розмаїтність поглядів на основи суспільного розвитку

   

             Поняття суспільного виробництва

   

             Продуктивні сили

   

             Виробничі відносини

   

             Взаємозв'язок продуктивних сил та виробничих відносин

   

             Сутність науково-технічної революції

   

             Соїціальні наслідки НТР

   

  Тема 18. Політична система суспільства

   

             Сутність, структура та функції політичної системи

   

             Держана - базовий інститут політичної системи

   

             Національна держава і громадянське суспільство

   

             Політична свідомість і політична культура як елементи політичної системи

   

  Тема 19. Духовне житят суспільства. Суспільна свідомість і культура

   

             Сутність духовного життя суспільства

   

             Буденна і теоретична свідомість

   

             Суспільна психологія и ідеологія

   

             Форми суспільної свідомості

   

             Особливості духовної культури суспільства

   

  Тема 20. Цінності в житті людини та суспільства

   

             Історичний розвиток філософських уявлень про цінності

   

             Цінносіі в структурі соціуму

   

             Логічні елементи категорії цінності

   

             Ієрархія цінностей людською буття

   

             Цінності як ядро світоглядної проблематики

   

  Тема 21. Філософський аналії науки

   

             Генезис науки

   

             Закономірності розвитку науки

   

             Наука як соціальна система

   

             Структура науки

   

             Наука як феномен культури

   

  Тема 22. Майбутнє: проблеми прогнозування

   

             Поняття соціального передбачення і прогнозування майбутнього

   

             Основні науково-теоретичні характеристики соціального прогнозування

   

             Людство на шляху до нової цивілізації

  Замість висновків

   

 • Отзывы пользователей

  Что Вам понравилось в этой книге?

  Оцените ее *

  Оценка:

Комментарии

Условия действия прайс-матча в магазине «Читайка»:

 1. Исходные данные книги (название, автор, издательство, ISBN, год издания, формат, тип обложки, кол-во страниц) по ссылке на другой интернет-магазин и в "Читайке" должны быть идентичными.
 2. Можно указывать цены только украинских интернет-магазинов.
 3. Б/у и акционные книги в прайс-матче не участвуют.
 4. Специальное предложение является действительным, если книга по ссылке на другой магазин есть в наличии.
 5. Программа по начислению бонусов в «Читайка-клубе» остаётся актуальной!